Anderson Willinger

5 hlavních bodů, které byste měli vědět o trhu práce vysokých manažerských pozic

1. Jaká je momentální situace na trhu?

Od ledna do konce dubna došlo k 209 změnám seniorních ředitelských pozic ve srovnání s rokem minulým, kdy byl počet změn 269.

Zatímco počet seniorních manažerů, kteří nastoupili do nové role v lednu, byl ještě srovnatelný s loňským rokem, nábor během února až dubna byl už o polovinu nižší, což vysvětluje celkový pokles.

Společnosti ve srovnání s loňským rokem více povyšují interní manažery a méně přijímají externě (48% v roce 2020 vs. 39% v roce 2019).

Pokud společnosti přijímají externí manažery, nedívají se už jenom na svoji přímou konkurenci, ale hledají ty nejlepší napříč celým trhem v různých oborech.

Počet seniorních manažerů, kteří přestupují do jiného oboru je ve srovnání s loňským rokem o 4% vyšší.

2. Pokračují nábory nebo trh stagnuje?

Ve velkých globálních korporacích došlo ze dne na den k pozastavení náboru u většiny pozic do konce května až června.

U společností, které jsou v oborech dramaticky postižených koronavirem (například Aerolinie, ORECA a jiné) došlo k naprostému pozastavení náboru do období července a srpna.

U velkých mezinárodních, ale lokálně řízených společností, především v oblasti služeb, nábor seniorních pozic stále pokračoval a pokračuje.

Stejný trend vidíme také u společností, které jsou privátně vlastněny. Ty rovněž pokračují v náboru.

3. Jak budou reagovat jednotlivá odvětví na nábor seniorního managementu v následujících měsících?

Společnosti, které mohou vytěžit se současné situace budou firmy v oblasti Služeb, Zdraví, Digitalizací, Distribuce a navázaní dodavatelé.

Partikulárně: Lokální dodavatelé služeb, Retail, Distribuce zboží, Zdravotnictví, Zdravotnický materiál, Výroba, prodej, distribuce léčiv a lékárenských zařízení, ICT, pokrokové technologie.

Tyto společnosti mohou v horizontu 3-6 měsíců zvažovat nábor do nových typů pozic nebo projektů především v oblasti digitalizace, rozvoje obchodní a distribuční sítě, nových trhů.

Společnosti působící v oborech hluboko postižené krizí (např. ropný nebo letecký průmysl) budou zefektivňovat, nacházet nová řešení, nové služby a produkty.

Jejich současným tématem je  „business kontinuity“.  V období 6 – 8 měsíců potřebují provést jak snížení nákladů /finanční expertiza/ a zefektivnění /technologická a procesní řešení/, tak přínos nových distribučních kanálů, nových klientů-zdrojů příjmu.

4. Na které požadavky budou kladeny při výběru managementu vyšší nároky?

Společnosti při náboru budou mnohem více analyzovat těchto 5 klíčových dovedností a vlastností:

Analytické dovednosti

Identifikace, analýza problému a defince řešení.  

Schopnost implementace včasného řešení, přestože informace nejsou úplné či težko predikovatelné

 

Interpersonální schopnosti

Mít vliv v rámci organizace a trhu, umění vést tým, přesvědčit a řidit dosažení výsledků

 

Emoční Inteligence

Stimulovat sebe a tým v emočně vypjatém a byznysově náročném období k efektivnímu dosažení cílů bez osobní paralýzy, demotivace, strachů či zloby a především důležitá schopnost naslouchat

 

Flexibilita

Schopnost předejít osobní paralýze ze strachu neudělat chybu

Vyhodnotit včasnou nikoliv ukvapenou či pozdní akci

Rychle akceptovat a zpracovat nové informace a aplikovat je v praxi

 

Technické dovednosti

Partikulární expertní znalosti

Schopnost organizace a systematičnosti

Znalost trhu a kontaktní báze

Komunikační dovednosti

5. Změní se forma pracovních úvazků či rolí?

COVID-19 našel v byznysu mnoho skulinek a to jak procesních tak lidských. Z toho pramení také možnost využití seniorních manažerů či ředitelů pro vyřešení partikulární oblasti či  jejich rozšíření zodpovědnosti.

Budoucnost přinese větší flexibilitu vůči práci na časově omezených projektech, či zkrácených úvazcích a role dostanou širší zodpovědnost s většími požadavky na schopnost velmi rychle integrovat nové dovednosti a znalosti.

Na straně jedné dojde k de-globalizaci na straně druhé se společnosti naučili žít více v online prostředí, proto konkurence pro řadu rolí nebude čistě lokální, ale mezinárodní.

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW