5 hlavních bodů, které byste měli vědět o trhu práce vysokých manažerských pozic

Lucie Teislercz, Inspiration

1. Jaká je momentální situace na trhu?

Od ledna do konce dubna došlo k 209 změnám seniorních ředitelských pozic ve srovnání s rokem minulým, kdy byl počet změn 269.

Zatímco počet seniorních manažerů, kteří nastoupili do nové role v lednu, byl ještě srovnatelný s loňským rokem, nábor během února až dubna byl už o polovinu nižší, což vysvětluje celkový pokles.

Společnosti ve srovnání s loňským rokem více povyšují interní manažery a méně přijímají externě (48% v roce 2020 vs. 39% v roce 2019).

Pokud společnosti přijímají externí manažery, nedívají se už jenom na svoji přímou konkurenci, ale hledají ty nejlepší napříč celým trhem v různých oborech.

Počet seniorních manažerů, kteří přestupují do jiného oboru je ve srovnání s loňským rokem o 4% vyšší.

2. Pokračují nábory nebo trh stagnuje?

Ve velkých globálních korporacích došlo ze dne na den k pozastavení náboru u většiny pozic do konce května až června.

U společností, které jsou v oborech dramaticky postižených koronavirem (například Aerolinie, ORECA a jiné) došlo k naprostému pozastavení náboru do období července a srpna.

U velkých mezinárodních, ale lokálně řízených společností, především v oblasti služeb, nábor seniorních pozic stále pokračoval a pokračuje.

Stejný trend vidíme také u společností, které jsou privátně vlastněny. Ty rovněž pokračují v náboru.

3. Jak budou reagovat jednotlivá odvětví na nábor seniorního managementu v následujících měsících?

Společnosti, které mohou vytěžit se současné situace budou firmy v oblasti Služeb, Zdraví, Digitalizací, Distribuce a navázaní dodavatelé.

Partikulárně: Lokální dodavatelé služeb, Retail, Distribuce zboží, Zdravotnictví, Zdravotnický materiál, Výroba, prodej, distribuce léčiv a lékárenských zařízení, ICT, pokrokové technologie.

Tyto společnosti mohou v horizontu 3-6 měsíců zvažovat nábor do nových typů pozic nebo projektů především v oblasti digitalizace, rozvoje obchodní a distribuční sítě, nových trhů.

Společnosti působící v oborech hluboko postižené krizí (např. ropný nebo letecký průmysl) budou zefektivňovat, nacházet nová řešení, nové služby a produkty.

Jejich současným tématem je  „business kontinuity“.  V období 6 – 8 měsíců potřebují provést jak snížení nákladů /finanční expertiza/ a zefektivnění /technologická a procesní řešení/, tak přínos nových distribučních kanálů, nových klientů-zdrojů příjmu.

4. Na které požadavky budou kladeny při výběru managementu vyšší nároky?

Společnosti při náboru budou mnohem více analyzovat těchto 5 klíčových dovedností a vlastností:

Analytické dovednosti

Identifikace, analýza problému a defince řešení.  

Schopnost implementace včasného řešení, přestože informace nejsou úplné či težko predikovatelné

 

Interpersonální schopnosti

Mít vliv v rámci organizace a trhu, umění vést tým, přesvědčit a řidit dosažení výsledků

 

Emoční Inteligence

Stimulovat sebe a tým v emočně vypjatém a byznysově náročném období k efektivnímu dosažení cílů bez osobní paralýzy, demotivace, strachů či zloby a především důležitá schopnost naslouchat

 

Flexibilita

Schopnost předejít osobní paralýze ze strachu neudělat chybu

Vyhodnotit včasnou nikoliv ukvapenou či pozdní akci

Rychle akceptovat a zpracovat nové informace a aplikovat je v praxi

 

Technické dovednosti

Partikulární expertní znalosti

Schopnost organizace a systematičnosti

Znalost trhu a kontaktní báze

Komunikační dovednosti

5. Změní se forma pracovních úvazků či rolí?

COVID-19 našel v byznysu mnoho skulinek a to jak procesních tak lidských. Z toho pramení také možnost využití seniorních manažerů či ředitelů pro vyřešení partikulární oblasti či  jejich rozšíření zodpovědnosti.

Budoucnost přinese větší flexibilitu vůči práci na časově omezených projektech, či zkrácených úvazcích a role dostanou širší zodpovědnost s většími požadavky na schopnost velmi rychle integrovat nové dovednosti a znalosti.

Na straně jedné dojde k de-globalizaci na straně druhé se společnosti naučili žít více v online prostředí, proto konkurence pro řadu rolí nebude čistě lokální, ale mezinárodní.