Anderson Willinger

Jaký byl první půlrok 2021 v náboru ředitelských pozic?

Celkové množství manažerských změn vzrostlo o 9 %. Trh práce tedy opět oživuje. Hlavními tahouny byly většinou korporace následované malými a středními lokálními společnostmi a start-upy. Společnosti se nově přiklánějí k nabírání juniornějšího vedení v porovnání s předchozími lety.

Přehled klíčových změn, zde:

Significant management changes in the first half of 2021 by ANDERSON WILLINGER CEE

 

Marketing a Média se stali nově jedněmi z nejvíce aktivních oborů v najímání nových zaměstnanců. Společnosti hledají cesty jak růst v tomto turbulentním čase a jak se přizpůsobit změnám v chování zákazníků po pandemii. Marketingové odvětví z hlediska leadershipu prošlo za posledních 6 měsíců transformací. Firmy hledají marketingové experty s digitálním know-how a přidanou hodnotou a také experimentálním přístupem. Některé korporace dokonce přešli od velkých marketingových agentur zvučných jmen k menším místním hráčům, což může narušit zavedené marketingové strategie.

V dnešní době si společnosti uvědomují potřebu najít nový inovativní způsob, jak oslovit svého potenciálního zákazníka a odlišit se nejen na místním, ale i globálním trhu. Zákazník i konkurence mohou být nyní kdekoli. V souvislosti s tím se role stávají mnohem komplexnějšími. Očekává se, že lídři budou nejen kvalifikovaní v řízení lidí, ale budou moci transformovat díky zkušenostem a přinést růst jak v podnikání, tak i způsobem myšlení. V roce 2021 vidíme na rozdíl od jiných let mnohem vyšší poptávku po rolích v marketingu podporujícím lokální, ale také globální přístup k udržitelnosti.

Po letech stagnace v přechodech generálních ředitelů mezi průmyslovými odvětvími je to poprvé, co se reklamní a IT odvětví otevřely k náboru i mimo svůj sektor. Díky potřebě změny došlo k transformaci obchodního modelu i kultury. Příčinou změny bylo zejména know-how, schopnosti a dovednosti mimo reklamu a IT.

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW