Anderson Willinger

Je diverzita opravdu téma, nebo jen další zneužité slovo?

Slovo diverzita znamená různorodost. Tu je možné v přírodě a stejně tak v ekonomice vnímat jako míru stability systému, protože na rozdíl od uniformního systému dobře odolává krizi tím, že ji nejde jednoduše eliminovat.

Dle řady studií oborově uznávaného profesora Daana Van Knippenbergera je zřejmé, že diverzita zlepšuje schopnost pozorování a identifikaci kritických změn, včetně schopnosti se na ně včas a dobře připravit. To pak vede k rozvoji schopností krizové situace mnohem lépe a rychleji zvládnout a následně díky sebereflexi se z kritické situace navíc poučit.

Ke správnému pochopení významu diverzity v byznysu i v životě dochází tehdy, když jednotlivec nebo skupina lidí či firma jsou schopni dříve, než použijí stereotypní zbrklé reakce a postupy, vyjít si společně – obrazně řečeno – na vzduch. S čerstvým nádechem se podívat na sebe sama z mnoha jiných úhlů pohledů. A to jak vlastního, tak především úhlu pohledu celého „ekosystému“, ke kterému patří. Na základě toho pak reagovat, učit se, přizpůsobovat se, tvořit a stavět nové systémy, procesy, věci.

V Česku a v dalších zemích středoevropského bloku, je slovo diverzita často přijímáno buď s úsměškem, nebo s přehnaným zaměřením ve významu zastoupení žen v managementu.

Častěji se diverzita chápe zkresleně i jinak. Slyšíme slova manažerů a majitelů firem: chceme mít mladé talentované lidi. V pořádku, ale žijeme v době stárnoucí populace. Je tedy na místě otázka, zda jen ti mladí a talentovaní, ať už jsou odkudkoliv, jsou schopni nejlépe chápat potřeby svých stárnoucích zákazníků počínaje tím, že malá písmena se špatně čtou, až po takovou frekvenci změn v upgradech telefonů, jako to známe. Možná ne vždy vše nové je a musí být ku prospěchu.

Dalším příkladem v organizacích je použití diverzity jako „mantry“, kdy máme diverzitu barvy pleti, vyznání, věku, pohlaví a namíchá se koktejl bez hlubšího uvážení, jak má chutnat, podle české groteskové pohádky „A je to“.

Když jsme u těch pohádek, vzpomínáte si ještě na Disneyho Sněhurku a sedm trpaslíků nebo Mickey Mouse? A zkusili jste si někdy položit otázku, proč se líbí nám stejně tak, jako našim dětem?

Walt Disney sílu diverzity zhmotnil tak, že jako první zcela záměrně sestavoval určitý vzorec heterogenního týmu při tvorbě svých děl. Zajistil, aby v týmu měl vždy tři různé osobnosti: snílka – vizionáře, který přichází s těmi nejzajímavějšími nápady, kritika, který je schopen nacházet úskalí a chyby, aby byly odstraněny dříve, než je pozdě, a nakonec realizátora, který najde řešení, jak vše nejlépe opravdu uskutečnit.

Dalším inspirativní příkladem je známá potravinářská společnost Nestlé. Je jedna z mála firem, která začala již před lety experimentovat s 12člennou skupinou Board of Directors, která se skládá ze současných a bývalých Top ředitelů z 9 různých zemí a 10 oborů od technologií přes finance, módu až po neziskovou organizaci koncernu. Jeden z hlavních vlivů, které tato diverzita prakticky přinesla, je odvaha společnosti Nestlé začít přesouvat svou budoucnost do zdravých potravin a zdravého života i přes to, že stávající byznys tak, jak funguje nyní, je stále lukrativní.

V dlouhém horizontu ale má firma alternativu. Udělala to tak, že díky různým pohledům na byznys definovala kritické změny, které přijdou v životním stylu zákazníků globálně, a začala se na ně včas a dobře připravovat.

To koresponduje s diverzitou zkušeností. To, že někdo celý život strávil v FMCG, může být velkou výhodou u pozic, které jsou zodpovědné za doručení věcí včas a kvalitně. Nic víc nepotřebujete. Zatím. Neplatí to ovšem u rolí, kde jsou nutné navíc další schopnosti, jako je kreativita či zkušenost z řešení obdobných problémů novým revolučním způsobem.

Známý malíř Henri Matisse, který patřil k průkopníkům nového umění, kdysi poznamenal: „hlavní význam slova kreativita je odvaha“.

Proto je důležité přestat diverzitu vnímat pouze z pohledu barvy kůže, vyznání, pohlaví, věku. Je dobré vědomě, systematicky a nekompromisně stavět na výběru správného mixu vlastností a zkušeností lidí, kteří se vzájemně doplňují, a tím umožňují společně vidět, slyšet a cítit nejen věci viditelné, ale především ty, které jsou zdánlivě skryté, a skryté doposud jen proto, že se zatím nenašla odvaha je vyzkoušet.

Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW