Anderson Willinger

Umění odejít

VE SKAUTECH JE JASNÉ PRAVIDLO. VŽDY PONECHTE MÍSTO V LEPŠÍM STAVU, NEŽ JSTE HO PŘEVZAL-A.
  • Napište si hlavní zodpovědnosti, na kterých jste pracovali, co se podařilo a co doporučujete jako hlavní body k dotažení.
  • Sepište si seznam všech klíčových lidí, kteří mají rozhodující vliv, včetně kontaktů.
  • Připravte si seznam všech hlavních problémů, které je důležité řešit a proč, včetně oblastí, které jsou otevřené a jsou nutné k dořešení.
  • Udělejte stručné shrnutí silných a slabých stránek Vašeho týmu, včetně jejich očekávání na další kariérní vývoj.
  • Vyhotovený dokument v písemné podobě předejte svému nadřízenému.
  • Připravte krátké písemné poděkování Vašim nadřízeným, kolegům a podřízeným, včetně informace o Vašem odchodu.
  • Připravte si jmenný seznam osob ze společnosti i mimo ni, osobně jim zavolejte, nebo je pozvěte na kávu, kde jim poděkujete.
  • Nezapomeňte ani na seznam osob, kteří si ve společnosti zaslouží povýšení. Spojte se s jejich šéfy a poděkujte jim za konkrétní lidi. Uveďte, jak Vám pomohli a proč.
  • Lidé si zapamatují mnohem více, jak se s Vámi cítili, než co jste ve společnosti dělali. Buď na Vás zapomenou nebo Vám jednou rádi zvednou telefon.

 

Umění odejít se ctí, vyžaduje pokoru, a to něco říká o tom, kdo jste.

 

Číst více:

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

Naše tipy na čtení na letnou dovolenou 

V čem je tzv. koronavirová krize jiná ve srovnání s rokem 2008? 

 

 

Share this post

Relevant Articles

Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW