Umění odejít

Lucie Teislercz, Inspiration

VE SKAUTECH JE JASNÉ PRAVIDLO. VŽDY PONECHTE MÍSTO V LEPŠÍM STAVU, NEŽ JSTE HO PŘEVZAL-A.
  • Napište si hlavní zodpovědnosti, na kterých jste pracovali, co se podařilo a co doporučujete jako hlavní body k dotažení.
  • Sepište si seznam všech klíčových lidí, kteří mají rozhodující vliv, včetně kontaktů.
  • Připravte si seznam všech hlavních problémů, které je důležité řešit a proč, včetně oblastí, které jsou otevřené a jsou nutné k dořešení.
  • Udělejte stručné shrnutí silných a slabých stránek Vašeho týmu, včetně jejich očekávání na další kariérní vývoj.
  • Vyhotovený dokument v písemné podobě předejte svému nadřízenému.
  • Připravte krátké písemné poděkování Vašim nadřízeným, kolegům a podřízeným, včetně informace o Vašem odchodu.
  • Připravte si jmenný seznam osob ze společnosti i mimo ni, osobně jim zavolejte, nebo je pozvěte na kávu, kde jim poděkujete.
  • Nezapomeňte ani na seznam osob, kteří si ve společnosti zaslouží povýšení. Spojte se s jejich šéfy a poděkujte jim za konkrétní lidi. Uveďte, jak Vám pomohli a proč.
  • Lidé si zapamatují mnohem více, jak se s Vámi cítili, než co jste ve společnosti dělali. Buď na Vás zapomenou nebo Vám jednou rádi zvednou telefon.

 

Umění odejít se ctí, vyžaduje pokoru, a to něco říká o tom, kdo jste.

 

Číst více:

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

Naše tipy na čtení na letnou dovolenou 

V čem je tzv. koronavirová krize jiná ve srovnání s rokem 2008?