Anderson Willinger

Virtuální Leadership – Jak na to?

Prestižní škola London Business School dokončila studii o chování a způsobu řízení v online prostředí, vlivu na výkon a budoucnosti vedení lidí.

Průzkum proběhl s 300 manažery a stejným počtem podřízených a porovnával data s předchozí studií z roku 2013.

Hlavní oblasti průzkumu se týkaly kognitivní práce, práce doručující výsledek a spolupráce s ostatními. Jeden ze zajímavých postřehů se týká toho, jak trávíme čas.

Čas strávený samostatnou prací manažera u svého laptopu se nezměnil. Čas, který tráví jeho podřízený nad samostatnou prací, se zkrátil o 13 procent.

Na stranu druhou narostl čas, který podřízený tráví na online diskuzích se svým nadřízenými, kolegy a samostudiem.

Manažerům se zkrátil čas strávený nad budováním vazeb s jinými kolegy o 19 procent a narostl čas, který je věnován obchodním vztahům a vazbám mimo společnost, o 12,5 procenta.

Studie také srovnává efektivitu řízení a potvrzuje, že i přes řadu lidí, kteří nejsou zatím schopni pracovat v online prostředí, v celkových číslech narostla efektivita, flexibilita a schopnost doručení výsledku. Neutrpěla, právě naopak, ani schopnost rozhodování, vyřešení problému a uskutečnění akce.

Hlavní oblastí, kterou manažeři považují za kritickou, je schopnost týmu myslet kreativně, vcítit se do pocitů jiných a získat to nejlepší ze svého týmu.

Dle studie, podřízení nejsou ani tak frustrovaní touto distancí, jako pocitem, že nemohou sdílet to, co cítí, jelikož se zvýšila doba, kdy manažer na video-rozhovoru mluví, nikoliv aktivně poslouchá. Manažeru tak ani nezbývá čas na pozorování a naladění se.

Stejně tak to vnímáme při náboru managementu.

Studie bude detailně představena Anderson Willinger přímo s expertem London Business School skupině 25 personálních ředitelů tak, aby svému managementu mohli doporučit vhodná řešení nových schopností a dovedností, včetně zvýšení efektivity a delegování.

Pokud byste se rádi dověděli více o této studii, jsme Vám k dispozici na teisler@andersonwillinger.com, 731 440 080.

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW