Výzvy, které přineslo září při změnách vrcholových ředitelů.

Lucie Teislercz, Inspiration

V měsíci září dochází k výraznému posunu v náboru vrcholových ředitelů.

TOP 5 nejdůležitějších náborových trendů, o kterých je potřeba vědět.

1.    Prvenství v náboru ředitelů mají lokální společnosti a to v sektoru průmyslu, energetických řešení a zemědělství.

2.    Nábor se razantně přesunuje mimo hlavní město.

3.    Společnosti radikálně občerstvují dozorčí rady.

4.    Nábor do malých firem roste a dosahuje 91 procent všech ředitelských změn.

5.    Sektorové prvenství mají IT a B2B Služby.

Hlavními změnami mezi českými společnostmi je skupina CZECHOSLOVAK GROUP, která doplnila svůj vrcholový managemenet o dva místopředsedy představenstva, Martina Chouru, který se stal finančním ředitelem skupiny a Miroslava Dorňáka, který od března 2019 vedl CSGM patřící do této skupiny.

Dle našeho průzkumu je zřejmé, že i přes pocitový klid na trhu náboru progresivní společnosti začínají prozkoumávat trh nových talentů s inovátorským přesahem mimo svůj obor tak, aby se nachystaly na čas, který přichází.

Top manažerské změny září 2020 

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

      Zajímají mě další služby Anderson Willinger.