Anderson Willinger

Výzvy, které přineslo září při změnách vrcholových ředitelů.

V měsíci září dochází k výraznému posunu v náboru vrcholových ředitelů.

TOP 5 nejdůležitějších náborových trendů, o kterých je potřeba vědět.

1.    Prvenství v náboru ředitelů mají lokální společnosti a to v sektoru průmyslu, energetických řešení a zemědělství.

2.    Nábor se razantně přesunuje mimo hlavní město.

3.    Společnosti radikálně občerstvují dozorčí rady.

4.    Nábor do malých firem roste a dosahuje 91 procent všech ředitelských změn.

5.    Sektorové prvenství mají IT a B2B Služby.

Hlavními změnami mezi českými společnostmi je skupina CZECHOSLOVAK GROUP, která doplnila svůj vrcholový managemenet o dva místopředsedy představenstva, Martina Chouru, který se stal finančním ředitelem skupiny a Miroslava Dorňáka, který od března 2019 vedl CSGM patřící do této skupiny.

Dle našeho průzkumu je zřejmé, že i přes pocitový klid na trhu náboru progresivní společnosti začínají prozkoumávat trh nových talentů s inovátorským přesahem mimo svůj obor tak, aby se nachystaly na čas, který přichází.

Top manažerské změny září 2020 

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

    Zajímají mě další služby Anderson Willinger.

   

  Share this post

  Relevant Articles

  Virtual Leadership

  C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
  WITH JULIAN BIRKINSHAW

  Virtual Leadership

  DISCOVER MORE
  Significant management changes and predictions for 2021

  MARKET MAPPING

  Significant management changes and predictions for 2021

  DISCOVER MORE
  FREE SEMINAR

  What's going on in top management?

  Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

  REGISTER NOW