Inspiring innovation
in executive search and leadership.

We recruit, develop and inspire true leaders
for long term success

Our international executive search expertise is mainly set on cooperation with international management consulting firms to secure in-depth market information. Our Market Insight Team is spread throughout Europe, Asia Pacific’s and America.

Looking for inspiration or assistance for yourself or your company?


Contact us

Looking to elevate
your career?


Upload your CV

July 10, 2019

“A brand is what people say about you when you are not in the room.” says Jeff Bezos.


8 out of 10 people look you up on Google before they even  decide to invest time in you.
The primary reason for building your digital brand is not to increase your value in the job market but to actively communicate with your clients and employees.

July 10, 2019

Summer inspiration – What to download on your summer vacation for free?


Thinkers50 is the world’s ranking of 50 people who share their ideas on the contemporary management world. They publish important titles focused on Strategy Thinking, Leadership, Innovation and many more.

July 3, 2019

,,Vaše osobní značka je to, co o Vás říkají ostatní lidé, když zrovna nejste v místnosti.‘‘ Jeff Bezos


8 z 10 lidí si Vás vyhledá online předtím, než se rozhodnou do Vás investovat čas.
Váš digitální brand tvoří první dojem pro potencionální zákazníky, klienty, současné i budoucí zaměstnance.

July 3, 2019

Letní inspirace – Co si stáhnout ke čtení na letní dovolené?


Thinkers50 je žebříček 50 světových myslitelů, kteří sdílejí své názory a myšlenky na současný svět managementu. Tito myslitelé publikují důležité tituly, které se nevejdou do běžných publikačních parametrů, ale které si zaslouží místo v manažerské literatuře. Přečtěte si naše doporučení pro letní čtení.

June 11, 2019

Jak se připravit na řízení nového týmu? Mnoho manažerů opakuje stejnou chybu.


Největší omyl ředitelů, manažerů a vedoucích pracovníků je v tom, že začínají s týmem pracovat až po nástupu do své funkce. Říkají, že se musejí seznámit s prostředím. To je velký omyl. A situace, kdy se pozná schopný šéf od šéfa pohodlného.

June 11, 2019

Zkušenosti jsou pasé. Firmy hledají lidi s potenciálem.


Požadavky na uchazeče v přijímacích řízeních se mění. Vznikají nové pozice, i když tento trend je zatím výraznější spíše v zahraničí. Názvy pozic prozatím zůstávají, ale jejich náplň se každým rokem výrazně mění. V Americe vzniká mnoho nových pracovních rolí především na úrovni středního managementu.