Anderson Willinger

Barometr Vaší kariéry, aneb co je dobré vědět o roku 2019 z pohledu manažerských změn

U seniorních ředitelských pozic se v roce 2019 uskutečnilo o 101 více změn, než v roce předchozím.  

Celkový počet dosáhl 652 změn.

Pozice generálního ředitele či country manažera se měnila o  44 % více, než v roce 2018.

Dle našich zjištění hlavním důvodem nárůstu změn byl  apetit menších společností především v oblasti služeb získat seniorní ředitele s kontakty a zkušenostmi.

Hlavními obory kde se odehrávaly změny loňského roku byl svět ICT, Poradenství, Finanční služby, Logistické společností a Výroba.

Nárůst oproti roku 2018 byl také ve spektru měněných pozic v řadách seniorního managementu.

Svá představenstva měnil menší počet společností.

Svět bank přijímal nejvíce experty v oblasti dat a digitalizace.

Real Estate spíše získal nové manažery pro řízení svých financí, FMCG se soustředilo na získání nových osob v oblasti marketingu.

Svět poradenských služeb přijímal především seniornější pracovníky pro poradenskou práci v oblasti energetiky, umělé inteligence, tzv. Průmyslu 4.0 a forenzního poradenství.

Obecnou změnou, která propojuje všechny obory jsou role Transformační, Agilní, Zákaznické tzv. CX, což znamená Customer Centricity, a tyto role s velkou mírou pravděpodobnosti budou také dominovat ve změnách, které zaznamenáme v tomto roce.

Velkou změnou je skutečnost, že společnosti se přestávají orientovat při náboru svého managementu na přímou konkurenci 

Dle průzkumu společnosti Anderson Willinger, ze všech analyzovaných manažerů, kteří v roce 2019 změnili pozici, bylo 62% těch, kteří odešli do jiného oboru.

Ve srovnání s rokem 2017, kdy takzvané mezioborové přestupy tvořily pouze 27 %, je toto číslo velmi velký nárůst.

Tento trend můžeme sledovat především u středního a nižšího managmentu. U CEOs a pozic Boardu  je to zatím na úrovni 30 %.

Proč se společnosti zajímají o manažery mimo svůj obor?

Úspěch společností už není v jejich velikosti, ale v rychlosti. Firmy se mnohem více soustředí na spokojenost zákazníka, což jednoduše znamená, dodat službu nebo produkt, v co nejkratším čase, v co nejvyšší kvalitě a za přiměřenou cenu. S tímto cílem společnosti přecházejí na agilní řízení, ale také vytvářejí pozice v rámci TOP managementu, které řídí takzvanou zákaznickou spokojenost.

Dalším z důvodů této změny je digitalizace napříč celým trhem práce, s čímž je spojena potřeba vytvoření nových pozic v oblasti Data Managementu, Digitálu, nebo Business Intelligence.  Je logické, že tato skutečnost nabádá přijímat manažery, kteří mají s těmito oblastmi zkušenost z jiných odvětví, které jsou v tomto ohledu dále. 

Důsledkem je také skutečnost, že společnosti, nebo lépe řečeno, leadeři firem se již neinspirují svoji konkurencí, ale řešení chtějí získat od nejlepších hráčů na trhu, kteří jsou častokrát v jiném oboru.

Svět E-commerce a Startupů

Uzavřená komunita startupistů a také firem v oblasti e-commerce, kde se nový člen týmu hledal v minulosti především na základě kontaktů, se dnes také víc otevírá.  V tomto segmentu došlo k 4,3% manažerských změn.

Důležitými změnami prošly společnosti Rohlík.cz, Seznam a Mall Group.

Startupy, ale také malé a středně velké firmy nabírají CEOs s předchozími zkušenostmi z korporátů, a naopak korporátní firmy jsou dnes mnohem otevřenější náboru manažerů ze startapů kde očekávají vyšší dynamiku a nový vítr.

Jak se mění svět v ČR a na Slovensku pracujících cizinců u seniorních manažerských pozic

Celkově počet v CR pracujících manažerů – cizinců roste. Mimo Prahu je jejich druhým domovem Brno.

Ovšem počet cizinců v pozici CEO neustále klesá. Dnes je to 8% z celkových změn u seniorních manažerských pozic. Hlavními obory, které ale stále ještě získávají své top manažery ze zahraničí jsou ICT, Real Estate, FMCG a Farmaceutický průmysl.

Cizinců v CR přibývá v expertních rolích či manažerských rolích, pracujících pro nadnárodní HUBy světových značek. Nicméně řada z nich již původní výhody expatriotů nemá.

Co můžeme očekávat v roce 2020?

  • Pokud námi zjištěné trendy budou dále pokračovat, potom lze v roce 2020 očekávat následující skutečnosti.
  • Společnosti budou více flexibilní vůči náboru seniorních manažerů na specifické krátkodobé projekty. Budou otevřenější vůči atypickým požadavkům zaměstnanců (kratší pracovní doba, jiný druh kontraktu, práce z domova), tak aby zajistili flexibilitu, rychlost a dynamiku, kterou pro svůj vývoj potřebují.
  • Na stranu druhou, míra tolerance výrazně klesne vůči manažerům, kteří budou mít potíže s přizpůsobením se změnám, či změny budou odmítat. Firmy budou promptnější při jejich výměně.
  • Doposud spíše uzavřené světy startupu, rodinných firem a korporátu se začnou ještě více otevírat, a co se týká náboru i vzájemně inspirovat.
  • Velkým katalyzátorem změn bude častější uvědomění si faktu, že flexibilita není tím jediným důležitým momentem. Aby firmy dosáhly očekávaných výsledků, budou muset přemýšlet jak lépe kombinovat flexibilitu mladých (většinou pod 35 let) a expertízu těch starších (nad 45let).
  • Korporace budou pokračovat v redukci vyššího a středního managementu a s tím spojeného přenesení zodpovědnosti směrem nahoru i dolu.

Naše poselství na závěr

Absolutně nutnou podmínkou úspěchu transformace firmy, je schopnost transformace nás samotných.

Číst více: Je dobrá doba pro nalezení práce?

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW