Co byste měli vědět o létě 2020 z pohledu manažerských změn?

Lucie Teislercz, Inspiration

Personální změny u ředitelských rolí zatím zůstávají víceméně stejné. V měsíci červenci nastoupilo do manažerských a ředitelských rolí stejný počet osob jako v loňském roce.

Nástupy v měsíci srpnu se v mnoha případech přesunuly do září, a tudíž byl měsíc srpen prvním měsícem, kdy počet náborů klesl na jednu třetinu vůči předchozím měsícům.

Které obory byly nejvíce aktivní?

Během léta proběhlo nejvíce seniorních změn v bankovnictví, kde se měnily především IT role.

Druhým nejaktivnějším oborem z hlediska seniorních manažerských změn byl Automotive, kde byli v 44% případů do rolí dosazeni expati, tedy manažeři ze zahraničí.

Pokud se ptáme, proč se to tak může dít, hypoteticky se můžeme poučit z předchozí krize z roku 2008, kdy studie, provedená u 2500 největších listovaných společností, ukázala, že očekávaná masivní výměna CEOs a top leaderů nastala především v oborech postižených krizí, tehdy především ve finančním sektoru.

Které role byly v létě nejvíce chtěné?

Nejaktivnějšími výměnami ve vrcholovém vedení byly role finanční.

75% všech finančních ředitelů a manažerů přišlo do společnosti nově mimo obor podnikání zaměstnavatele, což je trendové unikum.

Důvodem je, že společnosti očekávají více ekonomicko – byznysový přístup pro analýzu nejen nákladů, ale především pro rozvoj nových aktivit, s více online a digitálními nástroji pro zajištění větší efektivity než dříve.

Zpět více expatů

Obecný trend snižování počtů expatů zatím přetrvává, ale nárůst vůči první polovině byl o více jak 10 procent.

Prvním důvodem je výměna expatů v létě a v září, jako obecný trend pro přesun svých dětí do škol. Z pohledu byznysu, více důležitějším trendem bude přesun expatů jako „interní povýšení“ místo lokálního náboru.

Přestože v současné době nabídka manažerů mírně převyšuje poptávku, stále je nedostatek dovedností a vlastností, které se u manažerských a ředitelských rolí očekávají. Chybí flexibilita myšlení a zůstává přílišné upínání se na minulost.

U pojmu flexibilita společnosti očekávají větší autentičnost a přizpůsobivost. Schopnost udělat správnou věc ve správný čas – a to je nejen manažerská, ale i lidská dovednost, která je na trhu velice žádaná, méně již dostupná.

Číst více:

Top manažerské změny – Přehled PDF 

60 + 100 dní integrace v nové manažerské pozici 

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

Umění odejít