Anderson Willinger

Co byste měli vědět o létě 2020 z pohledu manažerských změn?

Personální změny u ředitelských rolí zatím zůstávají víceméně stejné. V měsíci červenci nastoupilo do manažerských a ředitelských rolí stejný počet osob jako v loňském roce.

Nástupy v měsíci srpnu se v mnoha případech přesunuly do září, a tudíž byl měsíc srpen prvním měsícem, kdy počet náborů klesl na jednu třetinu vůči předchozím měsícům.

Které obory byly nejvíce aktivní?

Během léta proběhlo nejvíce seniorních změn v bankovnictví, kde se měnily především IT role.

Druhým nejaktivnějším oborem z hlediska seniorních manažerských změn byl Automotive, kde byli v 44% případů do rolí dosazeni expati, tedy manažeři ze zahraničí.

Pokud se ptáme, proč se to tak může dít, hypoteticky se můžeme poučit z předchozí krize z roku 2008, kdy studie, provedená u 2500 největších listovaných společností, ukázala, že očekávaná masivní výměna CEOs a top leaderů nastala především v oborech postižených krizí, tehdy především ve finančním sektoru.

Které role byly v létě nejvíce chtěné?

Nejaktivnějšími výměnami ve vrcholovém vedení byly role finanční.

75% všech finančních ředitelů a manažerů přišlo do společnosti nově mimo obor podnikání zaměstnavatele, což je trendové unikum.

Důvodem je, že společnosti očekávají více ekonomicko – byznysový přístup pro analýzu nejen nákladů, ale především pro rozvoj nových aktivit, s více online a digitálními nástroji pro zajištění větší efektivity než dříve.

Zpět více expatů

Obecný trend snižování počtů expatů zatím přetrvává, ale nárůst vůči první polovině byl o více jak 10 procent.

Prvním důvodem je výměna expatů v létě a v září, jako obecný trend pro přesun svých dětí do škol. Z pohledu byznysu, více důležitějším trendem bude přesun expatů jako „interní povýšení“ místo lokálního náboru.

Přestože v současné době nabídka manažerů mírně převyšuje poptávku, stále je nedostatek dovedností a vlastností, které se u manažerských a ředitelských rolí očekávají. Chybí flexibilita myšlení a zůstává přílišné upínání se na minulost.

U pojmu flexibilita společnosti očekávají větší autentičnost a přizpůsobivost. Schopnost udělat správnou věc ve správný čas – a to je nejen manažerská, ale i lidská dovednost, která je na trhu velice žádaná, méně již dostupná.

Číst více:

Top manažerské změny – Přehled PDF 

60 + 100 dní integrace v nové manažerské pozici 

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru top managementu 

Umění odejít 

 

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW