Anderson Willinger

Letní inspirace – Co si stáhnout ke čtení na letní dovolené?

 

Ali Qassim Jawad & Andrew Kakabadse, The 5Qs

Jaké DNA je třeba u manažerů ve vedení ve 21. století?
Deset let výzkumu ukázalo, že dnešní vysoce výkonní manažeři mají pět klíčových vůdčích inteligencí – 5Qs.
IQ: kognitivní inteligence – schopnost vůdce nabýt znalosti a přesvědčivě argumentovat
EQ: emocionální inteligence – schopnost vůdce porozumět a řídit jak své vlastní emoce, tak emoce ostatních
PQ: politický úsudek – schopnost vůdce orientovat se v očekáváních stakeholderů
RQ: kvocientem odolnosti (resilience quotient) – schopnost emocionálně udržet vysoký výkon pod neustálým tlakem
MQ: morální charakter – schopnost porozumět a žít svůj vlastní systém hodnot a určit morální hranice jednotlivců, týmů a organizace

Stáhnout zde

Thinkers 50, The Chief Strategy Officer Playbook

Navzdory veškerému pokroku ve strategickém řízení, organizace stále nedokáží dotáhnout věci do konce. Podle průzkumu Economist Intelligence Unit provedeného ve spolupráci s iniciativou Brightline, 90 % vedoucích pracovníků přiznalo, že nesplňují všechny strategické cíle své organizace. Tato kniha má cenná doporučení a postřehy od více než 30 přispěvatelů po celém světě, které pomáhají organizacím a vedoucím představitelům realizovat strategie úspěšněji a překlenout drahou a neproduktivní mezeru mezi návrhem a její realizací.

Stáhnout zde

Thinkers 50, Innovation@Work

Inovace je místem, kde se setkávají svět podnikání a svět tvořivosti, aby vytvořily novou hodnotu. Jedním z definic inovace je „vytvoření nové hodnoty“.
Žijeme ve světě, kde se neustále požadují nové hodnoty z produktů a služeb, které konzumujeme. V této knize různí autoři popisují jejich přístup k inovacím, jaké jsou klíčové atributy úspěchu při jejich implementaci a naopak chyby, které firmy v této oblasti nejčastěji dělají.

Stáhnout zde

Thinkers 50, Dear CEO

Sbírka 50 dopisů, napsaných respektovanými manažery po celém světě, poskytuje vodítko, moudrost a osobní vhled do konkrétních výzev, kterým dnes čelí podnikatelský svět, a každého, kdo je ve vedoucí pozici. Kniha se zaměřuje na lidi v organizaci, na rovnost žen a mužů na pracovišti; změně mentality, která může vést k exponenciálnímu růstu; či moderní pracovní síly. Tuto knihu je možné si objednat také v audio verzi.

Objednat online 

Stuart Crainer & Des Dearlove, Future Thinkers

Úspěch v byznyse již není výsledkem nalezení nejefektivnějšího způsobu, jak věci dělat a držet se jich. Jediným osvědčeným způsobem pro práci je umět přijmout změnu. Kniha od 50 nejlepších světových myslitelů, o tom, jak aplikovat nápady a čelit dnešním nejkritičtějším výzvám v byznyse.

Objednat online

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW