Anderson Willinger

Rozhovor se Zdeňkem Turkem, nejvýše postaveným českým manažerem v globálním bankovním byznysu

 

Zdeněk Turek zastává funkci šéfa Citibank Europe od února roku 2016. Předtím z Londýna řídil korporátní bankovnictví Citi pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Působil i v Jižní Africe a Rusku. V roce 1986 absolvoval pražskou VŠE, poté studoval na Wharton School of the University of Pennsylvania a INSEAD. V současné době je nejvýše postaveným českým manažerem v globálním bankovním byznysu.
Jaké jsou dosavadní důsledky vlivu Brexitu na pracovní trh a jaké další můžeme očekávat v budoucnosti?

 

Dosavadní dopady Brexitu na pracovní trh v bankovnictví jsou vidět zejména v zemích, kde jsou firmy se silnou koncentrací na britský trh nuceny zakládat nové právní subjekty pro své evropské klienty. (To je dáno tím, že v případě odchodu Velké Británie z EU není možné uplatnit takzvaný “Passporting” a firmy proto ztrácejí své licence k poskytování finančních služeb do EU z Británie). Dopady vidíme především v Německu, Irsku, ale také ve Francii a několika dalších zemích. Největší poptávka je zatím po tzv. kontrolních funkcích, jako je například Compliance, Risk, Finanční kontrola a podobně. To proto, že odpovídající zastoupení těchto funkcí v nových právních subjektech (co do počtu i zkušenosti/seniority) je podmínkou pro udělení licence. Lze ale očekávat i zvýšenou poptávku po zaměstnancích v oblasti “Front office”, v závislosti na tom, kdy a v jakém rozsahu vlastně k Brexitu dojde, a jaká s tím bude spojená reakce klientů.

 

Jak důsledky Brexitu ovlivní fungování evropského bankovnictví a následné změny v manažerských rolích?

 

Pokud jde o fungovaní evropského bankovnictví, Brexit v jakékoliv podobě povede k fragmentaci trhu. V tuto chvíli a ani v dohledné době není na evropském kontinentu finanční centrum, které má infrastrukturu a zázemí srovnatelné s Londýnem. Proto také Londýn zůstane významným finančním centrem nejen pro britské, ale i pro další neevropské klienty, a aktivity z Londýna do Evropy budou převáděny co možná postupně, aby nedošlo k narušení trhu (to bylo již schváleno například pro oblast tzv. clearingu finančních derivátu).

S tím souvisí i pohyb na manažerských pozicích. V evropských centrech, která budou přebírat bankovní transakce a produkty, budou, rozhodně vznikat nové a významné manažerské pozice. Je to dáno tím, že instituce evropského bankovního dozoru, včetně Evropské centrální banky, daly jednoznačně najevo, že nové bankovní subjekty nemohou být “poštovními schránkami” a musí mít odpovídající kvalitu a počet manažerů, včetně těch nejvyšších. Na druhé straně to bude ale proces postupný – v tuto chvíli bohužel stále není ještě jasné, jaký Brexit vlastně proběhne, v jakém časovém horizontu, a jaké budou změny v chování a požadavcích klientů – zejména v oblasti firemního bankovnictví a kapitálového trhu.

Bude mít Brexit vliv na trendy v dennodenní práci v korporátním bankovnictví?

 

Ano, vliv mít rozhodne bude – a s postupem času se bude zvyšovat. Vzroste důraz na správné zaknihování (“booking”) transakcí podle typu klienta a produktu, zvýší se požadavky na kvalitu smluvní dokumentace, bude nutno posílit oblast vnitřní kontroly a v neposlední řadě budou bankéři nuceni nacházet nová a komplexnější řešení zejména pro klienty, kteří působí jak v EU, tak ve Velké Británii. Přičtěme k tomu ještě nové (dosud ještě neexistující) obchodní dohody a fakt, že některé reformy v oblasti vytváření bankovní unie či jednotného kapitálového trhu dosud nejsou dokončeny – a vyjde vám jednoznačně profil bankéře jako koordinátora rozsáhlého týmu nejen ve front office, ale také v podpůrných funkcích, protože jedině tak bude možné nabídnout klientům správná řešení. Mluvím samozřejmě především o velkých bankách s globální či regionální působností – ale i v Čechách rychle přibývá klientů, kteří expandují do zahraničí, a proto si myslím, že i zdejší bankéři změny zaznamenají.

Číst více: Jak ovlivní Brexit zaměstnanost v Evropě?

 

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW