Anderson Willinger

Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru managementu

Shrnutí prvního půlroku 2020 v náboru managementu

Přestože byl nábor seniorních manažerských rolí od ledna do května nižší než v loňském roce, v červnu začaly firmy opět nabírat. Celkový počet změn za první půlrok se tak vyrovnal těm z loňského roku. V červnu do nových rolí také nastoupili manažeři, kteří původně měli začít v období korona krize, ale společnosti se rozhodli jejich nástup a adaptaci posunout o dva až tři měsíce později, a to právě na červen. Nejaktivnější v náboru seniorních manažerů byly ICT služby a Bankovnictví.

V druhém kvartálu roku 2020 přibližně třetina firem pozastavila nábor. Ve většině firem avšak nábor klíčových rolí pokračoval i během korona krize a stále pokračuje.

Nižší manažerské role společnosti obsazovali interními kandidáty, od kterých se očekávala schopnost se rychle naučit nové technické dovednosti a adaptovat se na novou roli v online prostředí.

Jak se mění očekávání při náboru

Až 75% manažerů tvrdí, že při náboru členů svého týmu jsou pro ně důležitější osobnostní charakteristiky, především flexibilita, rychlost a schopnost se učit nové věci, než technické dovednosti a expertíza. Nejenom firmy změnily během korona krize svá očekávání. Přechod na „remote working“ způsobil, že manažeři ve středním a nižším managementu, nebo i specialisté mimo IT, kde byl tento způsob již běžný, začínají být otevření práci pro více společností nebo práci na časově omezených projektech. Chtějí také pracovat na zkrácené úvazky a mít více času pro sebe a svoje zájmy.

CEOs se nabírají externě, členové Boardu se více povyšují

Ve srovnání s rokem 2019 a 2018, společnosti více hledají CEOs externě (v roce 2020 49% ve srovnání s 37% v roce 2018). CEOs jsou také mnohem odvážnější v přestupech do jiného odvětví (letos to byla téměř polovina všech přestupů). Lákají je nové výzvy, častokrát také dynamičtější prostředí menších společností nebo startupů. Členové představenstva se však více povyšují interně (letos bylo 74% všech členů představenstva povýšených v rámci společnosti nebo skupiny).

Nalezení správné role je dlouhodobá práce

Na základě průzkumu společnosti Anderson Willinger získalo letos novou roli díky svému networku a kontaktům až 28% dotazovaných seniorních manažerů. 26%  získalo novou roli přes Executive Search společnost. Tento průzkum potvrzuje nejenom nutnost budování dlouhodobých vazeb a vztahů, jež jsou jedním z nejvíce osvědčených nástrojů pro hledání nové role, ale také důležitost dlouhodobé spolupráce manažerů s Executive Search společnostmi, které častokrát pracují na pozicích, o kterých se na trhu ještě neví a jsou důvěrné. Právě kombinace cíleného rozšiřování své sítě kontaktů a dlouhodobé spolupráce s Executive Search společnostmi se v dnešní době jeví jako nejlepší způsob jak získat vytouženou roli.

Z digitálních oddělení do digitálních společností

Zásadní změnou v požadavcích na seniorní manažery bude také osobní vztah a znalosti ve světě digitalizace. Zatímco společnosti loni nabíraly manažery a ředitele, aby zdigitalizovaly procesy nebo produkty, letos je jejich výzvou to, aby každý zaměstnanec a manažer byl tzv. digital friendly. Tudíž namísto ostrůvku digitalizačního týmu vznikne digitálně uvažující společnost jako celek.
Jak řekl CEO cloudové společnosti BOX, Aaron Levie: “Posledních deset let bylo o transformaci způsobu lidské práce. Dalších deset let bude o transformaci byznysu.”

Čtěte více:

5 hlavních bodů, které byste měli vědět o trhu práce vysokých manažerských pozic

V čem je tzv. „koronavirová krize“ jiná ve srovnání s rokem 2008 z pohledu snižování počtu zaměstnanců?

Barometr Vaší kariéry, aneb co je dobré vědět o roku 2019 z pohledu manažerských změn

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW