Anderson Willinger

Zkušenosti jsou pasé. Firmy hledají lidi s potenciálem.

Jak se mění požadavky na uchazeče v přijímacích řízeních?

Vznikají nové pozice, i když tento trend je zatím výraznější spíše v zahraničí. Největší změny lze zaznamenat v následujících třech oblastech.

1. Změna odpovědnosti

Názvy pozic prozatím zůstávají, ale jejich náplň se každým rokem výrazně mění. V Americe vzniká mnoho nových pracovních rolí především na úrovni středního managementu. V Česku ale není tento trend tak silný. Nové pozice budou vznikat především v oblasti umělé inteligence a datové vědy v jakémkoliv oboru.

2. IT gramotnost

Všechny pozice jsou více a více ovlivněny novými technologiemi a pochopením celé firmy od A do Z. Odborné znalosti například v oblasti personalistiky, obchodu budou muset být doplňovány nezvykle vysokou znalostí IT, posledních trendů, aplikací a robotizací.

3. Od kompetenčních modelů k potenciálu

Úspěch expanzních plánů firem, které vstupují do nových oborů v souvislosti s novými IT možnostmi, je postaven na potenciálu a schopnostech zaměstnanců a lídrů. Firmy už proto nebudou tolik hledat v životopisech dosavadní zkušenosti uchazečů, ale soustředí se na jejich vlastnosti, které mohou společnost dovést k úspěchu. Dle našich studií jsou důležité dvě věci bez ohledu na obor: 1. vize a schopnost dobře ji formulovat a 2. umění dosáhnou výsledků.

Dosavadní manažerské zkušenosti, které jsou často jen dokola užívaným a stále stejným stylem vedení, chování a rozhodování, tudíž budou spíše jen dobrou základnou pro nezbytný další rozvoj reflektující novou situaci.

Umění lídrů tak spočívá v tom, aby svou zkušenost aplikovanou v mnohaletém řízení firem spojili mnohem více se svou kreativitou a otevřeností.

Umění firem zase v nebojácnosti najmout lidi, kteří mají nesporný potenciál, i když zatím nevynikají ve zkušenostech.

 

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW