Zkušenosti jsou pasé. Firmy hledají lidi s potenciálem.

Lucie Teislercz, Inspiration

Jak se mění požadavky na uchazeče v přijímacích řízeních?

Vznikají nové pozice, i když tento trend je zatím výraznější spíše v zahraničí. Největší změny lze zaznamenat v následujících třech oblastech.

1. Změna odpovědnosti

Názvy pozic prozatím zůstávají, ale jejich náplň se každým rokem výrazně mění. V Americe vzniká mnoho nových pracovních rolí především na úrovni středního managementu. V Česku ale není tento trend tak silný. Nové pozice budou vznikat především v oblasti umělé inteligence a datové vědy v jakémkoliv oboru.

2. IT gramotnost

Všechny pozice jsou více a více ovlivněny novými technologiemi a pochopením celé firmy od A do Z. Odborné znalosti například v oblasti personalistiky, obchodu budou muset být doplňovány nezvykle vysokou znalostí IT, posledních trendů, aplikací a robotizací.

3. Od kompetenčních modelů k potenciálu

Úspěch expanzních plánů firem, které vstupují do nových oborů v souvislosti s novými IT možnostmi, je postaven na potenciálu a schopnostech zaměstnanců a lídrů. Firmy už proto nebudou tolik hledat v životopisech dosavadní zkušenosti uchazečů, ale soustředí se na jejich vlastnosti, které mohou společnost dovést k úspěchu. Dle našich studií jsou důležité dvě věci bez ohledu na obor: 1. vize a schopnost dobře ji formulovat a 2. umění dosáhnou výsledků.

Dosavadní manažerské zkušenosti, které jsou často jen dokola užívaným a stále stejným stylem vedení, chování a rozhodování, tudíž budou spíše jen dobrou základnou pro nezbytný další rozvoj reflektující novou situaci.

Umění lídrů tak spočívá v tom, aby svou zkušenost aplikovanou v mnohaletém řízení firem spojili mnohem více se svou kreativitou a otevřeností.

Umění firem zase v nebojácnosti najmout lidi, kteří mají nesporný potenciál, i když zatím nevynikají ve zkušenostech.