8 klíčových principů pro získání nové pozice. Lucie Teisler, Anderson Willinger

Od roku 2008, od tzv. „krize“ procházejí firmy permanentními změnami. Reagují na silnější konkurenční boj, nutnost snižovat náklady přinášela přímé dopady i v podobě propuštění, ale hlavně tlačí na efektivitu mnoha procesů. Jedním z nich je i obsazování volných pozic. Kromě toho, že se uvolněná pozice ne vždy obsazuje, tak jsou firmy opatrnější a náročnější při náboru nových manažerů. Snaží se tak eliminovat rizika, která mají dopad do zvýšených nákladů, tak do případného ušlého obratu.

Autor, Lucie Teisler, Partner. Celý článek k dispozici zde: 8 klíčových principů pro získání nové pozice

Jak se tomu přizpůsobili nebo nepřizpůsobili ti, kteří na místa aplikují?

 • 63 % kandidátů je negativně překvapeno délkou náborového procesu
 • 48 % manažerů uvedlo, že absolvovalo 3x více setkání s různými zástupci zaměstnavatele, než když aplikovali na předchozí pozici
 • 11 % říká, že se věnuje přípravě na interview více jak 20 minut

Čím tvrdší jsou očekávání firem a proces je delší a je v něm zahrnuto více lidí, tím je větší šance, že manažer ztratí pozornost. Toto může způsobit buď ztrátu motivace či taktickou chybu, která bez možnosti nápravy pokazí všechno dříve vynaložené úsilí. Jak se tomu vyvarovat? Naše každodenní zkušenost ukazuje, že detailní znalost a jasné pochopení celého NÁBOROVÉHO PROCESU, rolí zúčastněných podstatně zvyšuje úspěšnost na cestě k získání nového místa.

Pochopení náborového procesu je jedním z 8 klíčových principů pro získání nové pozice, které jsme na základě úspěšných příběhů našich klientů sestavili.

 1. Vím, co chci a co je moje přidaná hodnota pro konkrétní firmu se kterou chci jednat či jednám.
 2. Mám připravenou taktickou mapu, jak svého cíle dosáhnu. Používám správné nástroje.
 3. Chápu současný trend náborového procesu a nutnost přípravy. Přípravě věnuji minimálně hodinu.
 4. Věnuji pozornost informacím o druhé straně. Využívám efektivní a rychlé zdroje.
 5. Buduji mosty. Vnímám motivaci druhé strany, očekávání, jazyk a způsob chování. Přizpůsobuji tomu své chování, komunikaci, informace, které předávám.
 6. Chápu, že zaměstnance pasivně čekajícího co bude dál už nikdo nehledá. Uvědomuji si, že po interview vlastně vše začíná, pasivně nečekám co se bude dít dále. Chovám se tak jak bych byl-a konzultant, kterého firma zvažuje pro spolupráci.
 7. Vyjednávám. Nikdy nevím, s kým se jak znova potkám, volím formu win-win.
 8. Mám se na koho obrátit o radu, jak to udělat.


Začněte hned s uplatněním těchto principů a získejte náskok před těmi, kteří si stále ještě myslí, že léto je pro hledání práce je okurková sezona.

P.S. LinkedIN často přeceňovaný, často podceňovaný. Ať vás to těší nebo ne, je to jeden z nástrojů, jak být správně vidět pro zajímavé příležitosti a jak maximalizovat ve svůj prospěch informace, které jsou na něm k dispozici.

Zdroj: https://teisler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=415234

Share this post


DISCOVER MORE