Jak ovlivní BREXIT zaměstnanost v Evropě?

Lucie Teislercz, Inspiration

Jak ovlivní BREXIT zaměstnanost v Evropě?

Nábor nových zaměstnanců ve Velké Británii se prakticky zastavil. Zatímco před šesti měsíci nabíralo 52% britských společností zaměstnance na dobu určitou nebo na zkrácený pracovní úvazek, dnes je situace výrazně jiná.

Více než třetina britských společností (cca 36%) pozastavila nábor nových zaměstnanců. Vyhledávání top manažerů pro britské firmy se zastavilo úplně a to až do vyjasnění dalších vládních kroků,

sděluje Lucie Teisler. partnerka konzultační společnosti executive search Anderson Willinger a absolventka finančního bankovnictví ve Švýcarsku.[/fusion_text][/one_full][fusion_text]Co to přinese České republice?

Z krátkodobého hlediska by mohla Česká republika vylepšit díky BREXITu svoji pozici jako evropská montovna nebo jako vhodná lokalita lidských zdrojů pro řadové operativní pozice v zahraničních firmách.

Výrobní společnosti, jejichž majoritním vlastníkem je britská společnost, nyní již zvažují přesun svých výrobních pracovních sil do střední a východní Evropy, především pokud zde již mají nějaký jiný výrobní závod.

Podobně přemýšlejí i tzv. Shared service centra (Centra sdílených služeb např. pro účtování dokladů a zjišťování platebního styku pro jednotlivé země tzv. “Countries” v rámci korporací) a nebo call centra pro operativní nebo operativně-řídící funkce.  Manažerské pozice zůstanou i nadále alokovány přímo ve Velké Británii a to před i po BREXITu.

Po celou dobu, co byla Velká Británie součástí Evropské unie, intenzivně investovala do automatizace výroby (stejně jako Spojené státy a Čína) a to za velké finanční podpory právě Eurofondů. Typickým a známým příkladem jsou plně automatizované výrobní linky závodů Apple nebo světoznámá TESLA Elona Muska, která produkuje v plně automatizovaném provozu 260 aut značky TESLA každý den.

Tyto výroby zůstávají v západních zemích, protože jejich obsluha vyžaduje  vysoce kvalifikované pracovní síly. Je na snadě, že cílem každé technologické a výrobní firmy, je získat a centralizovat klíčové mozky ve své zemi, ve svém výzkumném a vývojovém týmu (RandD) a z firmy outsorcovat operativní funkce, které nepřinášejí přímý zisk a jsou zdrojem vysokých provozních a zaměstnaneckých nákladů.

Česká republika se tak však bohužel propadá – z pohledu nadnárodních koncernů – mezi země, kam je možné outsorcovat méně kvalifikovanou práci, která se Angličanům jeví jako podřadná.

České Inovace díky Brexitu mohou posílit

Změna směru Velké Británie a přesun její pozornosti z pohledu ekonomických a diplomatických vztahů zpět na Spojené státy a také na Asii, mohou pomoci řadě českých firem a jejich manažerům s rychlejší expanzí na zahraniční trhy a s využitím Velké Británie jako HUBu do dalších částí světa.

Pokud opravdu dojde k tomu, že Skotsko zůstane součástí Eurozóny, bude mít Anglie ještě mnohem silnější a zajímavější mezinárodní pozici, protože ti kdo v Anglii čerpají EUROFONDY se legislativně přesunou do Skotska a reálně zůstanou v Británii.

A jak to bude s vízy pro české zaměstnance ve Velké Británii?[/fusion_text][fusion_text]

“Domnívám se, že naše diplomatická mise to bude řešit dvoustranou dohodou mezi Británií a Českou republikou”, 

říká Lucie Teisler.[/fusion_text][fusion_text]Pokud Česká republika prakticky nezajistí podobné legislativní podmínky tj. bilaterální smlouvu mezi VB a ČR, tak aby se podmínky rovnaly nebo blížily stavu v EU, vznikne všem v oblasti HR problém se zajišťováním víz, pracovních licencí a také dojde ke složitější administraci při ochraně osobních údajů.

Pokud bude znovu zavedena povinnost imigračních povolení, proces náboru zaměstnanců pro britské firmy se prodlouží.

Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty nebo přeshraniční dočasné přidělování zaměstnanců bude potřeba plánovat s mnohem větším předstihem.

Zaměstnanci z VB a vyslaní zaměstnanci budou pravděpodobně potřebovat vízum (včetně jejich rodinných příslušníků).

V případě zavedení víz budou zaměstnanci (obyvatelé VB v ČR a naopak) a vyslaní zaměstnanci, potřebovat i pracovní povolení k pracovnímu pobytu na území ČR  nebo VB.[/fusion_text][fusion_text]Lucie Teisler nakonec dodává:

“Celkový impuls Brexitu bude mít z mého pohledu nakonec pozitivní vliv na řadu ekonomických, obchodních i HR oblastí. Měl by to být totiž především impuls k urychlení zásadních změn tj. například snížení nadměrného legislativního zatížení přicházejícího z EU, které Evropa a Česká republika tolik potřebují.”

O SPOLEČNOSTI ANDERSON WILLINGER, EXECUTIVE SEARCH:

Společnost Anderson Willinger, s. r. o působí jako EXECUTIVE SEARCH na českém trhu od roku 2003. Založila ji Lucie Teisler, která také jako první přišla na český trh s firmou BestHeads pro strategické plánování kariéry.

Anderson Willinger je specialistou executive search na vyhledávání nejvyšších manažerů pracujících pak v dozorčích radách, představenstvech a výkonném managementu světových i českých firem a korporací. Pracuje pro všechna odvětví, nejvíce se však zaměřuje na finanční, poradenskou, výrobní a technologickou sféru. Při své práci používá unikátní nástroje pro assesment nejen nového manažera ale celého týmu, ve kterém pak bude nově vyhledaný manažer dále pracovat. Podílí se i na integraci nového člena týmu. Na rozdíl od ostatních executive search společností drží za své kandidáty záruku 1rok pro případ, že by se společnost nebo kandidát v této lhůtě rozhodli jinak.

Lucie Teisler pracuje v oblasti Executive Search dvacet let. Během této doby pracovala ve svém oboru v Rusku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Kazachstánu. Je absolventkou investičního bankovnictví, moderního umění a NLP. Soustřeďuje se na přesné „fitování“ vyhledávaného manažera do konkrétní společnosti s ohledem na jeho fungování v rámci organizace a přijmutí stylu daného manažera novou organizací. Dlouhodobě se zabývá problematikou leadershipu, celoživotního vzdělávání manažerů a strategickým plánováním jejich kariéry, nově vznikajícími rolemi managementu na dramaticky se měnícím trhu práce a jinými tématy, která jsou pro rozvoj HR základní „životní“ otázkou.[/fusion_text][/one_full][/fullwidth]

Číst více: Rozhovor se Zdeňkem Turkem, nejvýše postaveným českým manažerem v globálním bankovním byznysu