Jak budovat značku „top“ zaměstnavatele. Nejsme Apple, ale skvělé lidi potřebujeme…

Globální experti v oblasti employer brandingu definují 16 klíčových atributů z tzv. Emloyer Brand Indexu.

Celý článek k dispozici v magazínu e15

 

1.Prostor pro rychlý kariérní růst  – Podle Gallup Institutu, 87 procent mladých lidí, si vybírá svého zaměstnavatele podle toho, zda mu umožňuje rychlý kariérní růst.

2. Rozvoj a školení – Mezinárodní vzdělávací instituce doporučují investovat 3.5 procenta ročního příjmu zaměstnance na rozvoj nových dovedností a znalostí. S tím že tento odhad dopomáhá k rozvíjení 40 procent nových kompetencí klíčových pro výkon funkce.

3. Work life balance

4. Naplnění z práce – Naplnění z práce znamená dle studie až 100procentní nárůst doporučených CVs spokojenými zaměstnanci

5. Kultura a Hodnoty společnosti

6. Vzhled pracovního prostředí

7. Diversita aneb práce v mezinárodním prostředí

8. Ztotožnění se s Misí a Vizí společnosti – Podle institutu Gallup je v praxi stále toto číslo nízké a zahrnuje jen 40 procent zaměstnanců.

9.  Plat – 56 procent zaměstnanců si domnívá, že je placeno pod standardardem trhu

 10. Benefity – Řazeno dle priorit: nadstandardní zdravotní péče, zajištění zdravého stravování, placená dovolená mimo 4 týdnů, plně hrazená neschopnost/nemoc

11. CSR ( corporate social responsibility) – takzvaná společenská odpovědnost firem. Podle studie společnosti Nielsen 67 procent zaměstnanců očekává aktivní zapojení do aktivit CSR svého zaměstnavatele.

12. Prostředí a lidé – Dle studie 80 procent dnešních přátelských vztahů vzniká v práci. S kým budu trávit čas v práci je pro nové zaměstnance klíčové.

13. Kvalita nadřízeného – Dle statistik 50 procent zaměstnanců odchází ze zaměstnání díky neshodám se svým nadřízeným.

14. Reputace firmy 

15. Stabilita firmy

16. Inovace a Technologie 

 

87 procent mladých lidí chtějí pracovat v inovativním prostředí. Zajímavé však je, že je tento bod až na konci seznamu.

Jiná studie publikovaná SHRM (Society for Human Resource Management) a podobně i další uvádí, že plat a celkové benefity jsou # 1 ve vytváření spokojenosti zaměstnanců. Na rozdíl od předchozích studií, které mohou poukázat na flexibilitu nebo plat jako nejlepší faktor pracovního štěstí, BCG (Boston Consulting group) zjistila, že # 1 faktor pro štěstí v práci je ocenění za odvedenou práci! Což se nerovná přímo výši platu.

Kde tedy začít?

Z mého pohledu bych ráda uvedla dva důležité postřehy.

Za úplně nejdůležitější pokládám definování identity společnosti.

Webové stránky prozrazují, že většina firem to neví a pletou si to s deklarací svých cílů.

Identita společnosti totiž přímo souvisí s možností najmutím si klíčového člověka, či tým lidí.

A to pokládám za druhý naprosto důležitý atribut, na kterém Emploer Branding má stát.

Klíčový lidé zásadně ovlivňují výběr dalších pracovníků a vytváří týmy. Studie Tinypulse uvádí, že nejdůležitějším atributem spokojenosti a faktorem proč ve společnosti zůstanu, je vztah ke spolupracovníkům a nadřízeným. Považuji to i já za nejdůležitější pouto a také předpoklad maximálních výkonů. Je-li tým poskládán z lidí s naprosto odlišnými hodnotami, nebude to dlouho fungovat.

Inspirujícím může být příběh Jaye Elliota, který ve své knize iLeadership popisuje uvědomění si, jak vzdálená mu byla kultura a prostředí kravat v IBM a s jakým nadšením našel své místo u Steva Jobse v Aplle, když ještě nic neznamenal. Stal se jeho viceprezidentem pro provozní záležitosti a HR.

Klíčový člověk tak výběrem a skládáním týmů přímo ovlivňuje motivaci pro společnost pracovat. A kultura společnosti není ničím jiným, než kulturou jejich představitelů.

Nemá proto asi cenu bojovat s velkými korporacemi v tom, zda máte architektonicky exkluzivní prostředí s pivním stánkem, relaxačními prostory, či sjíždíte místo schodiště tunelem. Pro nadšence to bude dobrým doplňkem, ale ne důvodem, proč u Vás budou chtít pracovat, či zůstat.

Všechny dnešní veleúspěšné firmy budovaly svůj brand na svých klíčových lidech, od Steva Jobse, přes Elona Muska.

Závěrem bych uvedla dobrý příklad i z domácího prostředí. 

Společnost Kiwi budovala a buduje svůj employer brand mladého fain kolektivu, který mění svět cestování. 

Najmutí nového CIO společnosti, který pracoval jako čech v Silicon Valley a v Netflixu se v kontextu motivace a atraktivity pro ostatní potenciální spolupracovníky jeví jako dobrý krok a má jistě více benefitů než klouzačka či fotbálek.

Tuto cestu, vhodně a bez dogmat doplněnou zmíněnými 16 atributy lze považovat za velmi spolehlivou.

Share this post


DISCOVER MORE