Trendy v nefinančních benefitech z pohledu manažerů. Lucie Teisler, Anderson Willinger

Vítězí vzdělávání a práce z domova. O slevy a stravenky nemají manažeři zájem. Možnost odborného vzdělávání, vzdělávání v manažerských dovednostech a práce z domova tvoří trojici aktuálně nejpopulárnějších nefinančních benefitů manažerů. Vyplývá to z našeho květnového rozboru benefitů. Zájem naopak klesl o nefinanční benefity v podobě stravenek, slev či volných minut na soukromá volání. Seznam 18 benefitů, ze kterých manažeři vybírali byl připraven na základě nejčastěji poskytovaných benefitů na českém trhu.

Autor, Lucie Teisler, Partner. Celý článek k dispozici zde: Trendy v nefinančních benefitech z pohledu manažerů

Zajímali jsme se o to, které nefinanční benefity jsou z pohledu manažerů motivující pro udržení svého místa či kariérní změnu. Z celkem 18 posuzovaných nejrozšířenějších benefitů hodnotí více než 85% manažerů vzdělání v odborných dovednostech a vzdělání v manažerských dovednostech nejvýše. O třetí místo na stupních vítězů se dělí home office a 5 týdnů dovolené. Dále hodnotí sedmdesát procent respondentů jako významné benefity Sickdays a fakt, že jejich společností je silná mezinárodní skupina. Penzijní připojištění hodnotí jako významný benefit jen polovina respondentů. Ostatní benefity jsou uvedeny v pořadí dle oblíbenosti dále, překvapivým zjištěním je, že až na celkovém desátém místě se umístily Stravenky.

Firmy častěji podceňují právě požadavek zaměstnanců na vzdělávání v manažerských dovednostech a na jejich osobnostní rozvoj. Společnosti si dostatečně neuvědomují, že z investic do kariérního rozvoje svých zaměstnanců mohou profitovat. Manažeři jsou díky němu efektivnější, lépe zvládají procesy, umí si stanovit cíle a rychleji vytyčených cílů dosahují.

Pokud firma reaguje na očekávání a přání svých zaměstnanců se dále vzdělávat, zaměstnanec se stává loajální a firma může růst spolu se zaměstnancem.

Do budoucna není nutné, aby HR manažeři v náborovém procesu uváděli celý set všech 18 benefitů. V organizaci je potřeba si rozmyslet a identifikovat vhodné benefity pro jednotlivé pozice, a tak zdroje pro tyto benefity využívat efektivněji.

PRIORITA NÁZEV BENEFITU

 1. Vzdělávání v odborných dovednostech

 2. Vzdělávání v manažerských dovednostech

 3. Home office (např. 1x měsíčně)

 4. 5 týdnů dovolené

 5. Sick days (např. 3 dny)

 6. Silná mezinárodní skupina

 7. Penzijní připojištění

 8. Možnost práce v zahraničí

 9. Příspěvek na dopravu

 10. Stravenky

 11. Kafeterie Benefitů

 12. Volné minuty na soukromá volání

 13. Alternativní typ kontraktu (např. OSVČ)

 14. Záchranný fond pro pomoc zaměstnanců v nelehké životní situaci

 15. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

 16. Slevy na nákupy pro celou rodinu (auto, počítače, telefony, oblečení)

 17. Bankovní a pojišťovací služby s výhodami

 18. Společné firemní akce a setkání

Share this post


DISCOVER MORE