Ředitelé, obchodníci a marketéři. To jsou pro majitele firem nejžádanější pozice

Lidé nechtějí, aby jim šel šéfovat člověk z jiného odvětví. Takové přestupy na ředitelských pozicích představují pouze 25 procent.  Také platí, že noví CEOs získávají svou pozici spíše povýšením, a to především z obchodních pozic, než externím náborem.  

Pandemie přinesla i na headhunterský trh řadu změn: příležitosti pro nové hráče a i nutnou obměnu v oborech, kde změna byla sporadická či nenastala už léta. U některých korporací vedla změna v mnoha případech k centralizaci rolí mimo Českou republiku, vyplývá ze studie headhunterské firmy Anderson Willinger. 

Celý článek k dispozici na newstream.cz

Chladný leden a marketing

Celkově se nábor za období pandemie zvýšil, mezi lety 2019 a 2021 došlo k navýšení o dvacet procent. „Pandemie nábor časově rozkolísala. Nejsilnějším obdobím roku 2021 byla jeho druhá polovina, a nikoliv leden jako tomu bývalo v minulosti. Toto se opakovalo také v letošním lednu 2022,” říká šéfka Anderson Willinger Lucie Teisler. 

V roce 2021 se počet změn v rolích CEOs zvýšil o polovinu vůči roku 2019, a to především v oborech e-commerce, reklama a komunikace a rychloobrátkového zboží, takzvaného FMCG.  

„Na straně druhé, zaběhlou rutinou zůstává stále relativně nízká schopnost společností vnímat přínosy nového CEO přicházejícího z jiného oboru. Takové přestupy představují pouze 25 procent.  Stejně tak zůstává v platnosti, že noví CEOs získávají svou pozici spíše povýšením, a to především z obchodních pozic, než externím náborem,” popisuje Lucie Teisler. Průměrně se povyšuje 44 procent manažerů a externě se shání management z 56 procent. Z toho 63 procent přichází odjinud než z přímé konkurence.  

Po rolích CEO a obchodních pozicích byl třetí nejvíce obsazovanou rolí marketing. Potřeba kulminovala mezi říjnem 2020 a říjnem 2021. U těchto rolí se podle headhunterů změnila zásadně skladba zodpovědností, a to především v řízení dat, CRM a digitálních komunikačních kanálů. Čtvrtou nejčastěji obsazovanou rolí bylo HR – jediná role, kde v obsazenosti dominují ženy. Nárůst počtu HR změn měl proto přímý vliv na celkové zvýšení počtu žen v managementu.

E-commerce má boom i v HR

Prvním oborem, v němž proběhlo nejvíce změn ve vedení, je e-commerce. Nováčkem mezi obory s velkou obměnou vedení je dále obor reklamy a komunikace, který se po útlumu od roku 2018 dostal na čtvrtou pozici v počtu změn. Následuje strojírenství, které nejčastěji posilovalo role generálních ředitelů a prodeje. Významnými, ale stabilními obory řadících se do top 5 v počtu změn, je obor IT a FMCG – zde největší počet změn v roli CEO tvořili expatrioti. Zároveň je to i obor, ve kterém dochází nejčastěji k internímu povyšování. 

Podle studie Anderson Willinger nastala změna ve vzájemném očekávání u společností a ředitelů.

Manažeři jsou méně obchotni cestovat a dojíždět za prací, protože to vyžaduje obětování více času, méně práce z domova a podobně. Za druhé, je to očekávání rychlých výsledků od nového ředitele, tedy nábor takzvaně hotového člověka. S tím souvisí nové požadavky na kvalitu ředitelů v oblastech, ve kterých zatím zkušenosti či znalosti manažerům chybí nebo je nemají zatím tak rozsáhlé. 

Za třetí, společnosti se mnohem více soustředí na osobnostní kvality jako je vyzrálost a stabilita v emočně vypjaté době, a zároveň mají malou dávku tolerance při absenci těchto vlastností. To však často nekoresponduje s představami ředitelů, kteří si během období pandemie uvědomili a objevili řadu dalších možností či kvalit uplatnitelných pro další kariéru i mimo korporace. 

Za čtvrté, a to je velmi zásadní, společnosti nebo obory, které byly léta atraktivní, přestávají mít své pozlátko atraktivity a ředitelé se raději vidí ve flexibilnějších a modernějších prostředích.  „Bohužel přitom zapomínají na svůj adekvátní osobnostní rozvoj, a zároveň uplatňováním naučených zvyků z korporací často v novém prostředí naráží. Lze proto s velkou mírou pravděpodobností očekávat, že to může být jeden z důvodů poměrně razantního zkrácení celkové průměrné délky CEOs a exekutivních ředitelů v daných pozicích,” dodává Lucie Teisler.

Share this post


DISCOVER MORE