Proč začínat s myšlenkou na konec. Anderson Willinger, Executive Search

Pro úspěch je důležité začít s myšlenkou na konec. Mít dobře definovaný cíl a vědět, co mi jeho splnění přinese. Toto je závěr, ke kterému dospěli konzultanti strategického kariérního poradenství na základě svých průzkumů a zkušeností klientů, kteří procházejí jak kariérní změnou hledání nového zaměstnavatele, tak povýšením u stávající firmy.

Nyní jsem z výsledků připravila výstup, který Vám přináším i s doporučeními, jak s těmito faktory pracovat. Lucie Teisler, Partner

Celý článek k dispozici zde: Proč začínat s myšlenkou na konec

13 KLÍČOVÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU jsem rozdělila do 3 kategorií :

Vyzrálá osobnost, Klíčové schopnosti a Rozhodující dovednosti

VYZRÁLÁ OSOBNOST

 • Jasný životní a pracovní cíl

 • 100 procentní odpovědnost za své činy a chování

 • Představivost a Víra v dosažení pro jiné nemožných věcí

 • Pozitivní vztah k penězům

 • Pokora k sobě a ostatním

KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI

 • Rozhodnost a vytrvalost

 • Rychlost akce

 • Odvaha se ptát, kontaktovat, napojit se

 • Schopnost uzavřít minulost, či částečný neúspěch

 • Touha po neustálém zlepšování (se) a schopnost změny

ROZHODUJÍCÍ DOVEDNOSTI

 • Hospodaření s časem svým i svého okolí

 • Naslouchání

 • Pozitivní projev a vhodná volba slov a gest

Podívejme se na tu, která se ukázala v praktickém životě nejvíce opomíjená a to definice osobního a pracovního cíle. Možná nemusíme hned řešit nejvyšší cíl či metu.

Vzpomeňte si, kdy se Vás někdo z kolegů či nadřízených zeptal, proč ten projekt vlastně děláte? Nebo se Vás potomek zeptal, proč musíte do práce? Kolik z nás by odpovědělo tou nejjednodušší, ale nic neříkající odpovědí: „To chce centrála.“ a „Potřebujeme penízky.“?

Kolikrát jste se pustili s plnou vervou a nasazením do úkolu, jehož cíl nebyl úplně jasně definován nebo jste nevěděli, co Vám jeho splnění přinese? Kolikrát jste si v jeho průběhu říkali, ze kdybyste si na začátku projektu sedli a napsali si pár hlavních bodů, vše by šlo snáze a třeba byste byli i přesvědčivější při získávaní zdrojů a podpory?

Znát odpovědi na otázky, které Vám pomohou si ujasnit cílovou stanici je důležité od plánování dovolené, při rozjezdu nového projektu, a především na začátku nové pracovní etapy či rozhodování o ní. Dovolte mi je zde s Vámi sdílet. Až TO všechno uděláme/připravíme:

 1. Jak to přesně bude vypadat?

 2. Co mi to přinese?

 3. Je někdo / něco, na koho/co bude mít výsledek negativní dopad? Pokud ano, jak mohu eliminovat.

A nyní odpověď, proč začínat s myšlenkou na konec. V mnoha teoriích projektového managementu najdete doporučení plánovat od cílového stavu zpět. K tomu bych ráda dodala, že pojmenování proč TO děláte, jak TO má vypadat a co konkrétního Vám TO přinese, Vás podpoří ve většině výše zmíněných 13 faktorech úspěchu. Budete za své činy cítit odpovědní, usnadní se Vám rozhodování a budete přicházet s kreativními řešeními.

Okolí Vás velmi rychle začne vnímat jako člověka, který hledá řešení, ne výmluvy.

Zdroj: https://teisler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=409687

Share this post


DISCOVER MORE