Shrnutí prvního pololetí 2020 v náboru managementu

Lucie Teislercz, Inspiration

Shrnutí prvního půlroku 2020 v náboru managementu

Přestože byl nábor seniorních manažerských rolí od ledna do května nižší než v loňském roce, v červnu začaly firmy opět nabírat. Celkový počet změn za první půlrok se tak vyrovnal těm z loňského roku. V červnu do nových rolí také nastoupili manažeři, kteří původně měli začít v období korona krize, ale společnosti se rozhodli jejich nástup a adaptaci posunout o dva až tři měsíce později,

Read More