Je diverzita opravdu téma, nebo jen další zneužité slovo?

Lucie Teislercz, Inspiration

Slovo diverzita znamená různorodost. Tu je možné v přírodě a stejně tak v ekonomice vnímat jako míru stability systému, protože na rozdíl od uniformního systému dobře odolává krizi tím, že ji nejde jednoduše eliminovat.

Dle řady studií oborově uznávaného profesora Daana Van Knippenbergera je zřejmé, že diverzita zlepšuje schopnost pozorování a identifikaci kritických změn, včetně schopnosti se na ně včas a dobře připravit.

Read More

Covid zrychlil trend konkurence mezi kýmkoli a kdekoli

Lucie Teislercz, Inspiration

https://www.e15.cz/byznys/top-manazerske-zmeny-2020-covid-zrychlil-trend-konkurence-mezi-kymkoli-a-kdekoli-137686

Tento článek byl uveřejněn v magazínu E15 Premium dne 11.01.2021

Ve spolupráci s executive search společností Anderson Willinger přinášíme celoroční přehled trendů a nejzajímavějších přestupů na trhu top manažerů. K nim patří nový šéf společnosti CETIN nebo finanční ředitelka Rohlík.cz.

Když Jay Elliot, šéf HR společnosti Apple, prohlásil, že politikou výběru zaměstnanců je nabírat lidi,

Read More

Michiel Kernkamp on Nestlé’s innovative culture

Lucie Teisleren, Inspiration

Michiel Kernkamp

LT: Nestlé is one of a few global companies, which has 14 supervisory members, and 12 of them come from completely different environments. I would like to hear your reflection on how this really influences the culture, business, and people of Nestlé.

MK: It is very interesting to work with people who have quite different ideas and backgrounds.

Read More