Anderson Willinger

Trendy manažerských náborů roku 2018

V letošním roce jsme zaznamenali nárůst celkového počtu změn na pozicích top managementu. Vyměnilo se u nás 551 vrcholových manažerů. Z toho 321 přišlo na nové pozice zvenčí a 230 se dostalo na tato místa díky povýšení v rámci své firmy. Ukazuje to nový výzkum společnosti Anderson Willinger.

Na pozicích CEO došlo letos k 104 změnám, mezi členy Boardu k 137 změnám a na pozicích seniorního managementu k 310 změnám, což je výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2017, kde se na pozicích CEO vyměnilo 57 manažerů, mezi členy Boardu 103 manažerů a v seniorním managementu proběhlo 131 změn.

Ve srovnání s loňským rokem klesl počet cizinců v top managementu českých firem o 8%.

„Na nejvyšších postech – tedy CEO – skutečně nahrazují cizince Češi. Pořád k nám přichází množství cizinců ze západní Evropy ale na nižší pozice bez expatriotského balíčku a to jak v oblasti digitálu, technologií či tzv. sdílených služeb“ říká ředitelka společnosti Anderson Willinger Lucie Teisler.

Dalším trendem letošního roku je odchod CEOs při změně své kariéry do malých a středně velkých společností, private equity či do rodinných firem. Tento segment je pro ředitele atraktivní protože dodávají větší časovou flexibilitu, svobodu v rozhodování a otevření se více novým příležitostem. Z finančního hlediska sice nabízí zajímavá bonusová schémata, často však nejsou spojeny s navyšováním fixních odměn.

Fixní odměny při změně zaměstnání v korporacích přes celkový vysoký počet přestupů rostou v průměru o 13,8 procent. Důvodem je nárůst interního povyšování, které často není spojeno s tak významným nárůstem fixních odměn a taky rušení řady manažerských rolí.

Při výběru nových ředitelů mimo své zaměstnance, je řada společností připravená za své nové manažery v rolích zaplatit více než byly v minulosti v daných rolích zvyklá a to v řádu o 30 až 40 procent. To často souvisí s navýšením požadavků na nového manažera např. velikosti zodpovědností, rozšiřováním portfolia produktů či služeb a na straně druhé malého množství osob, kteří jsou schopni a ochotni navýšené požadavky splnit.

Co můžeme očekávat v roce 2019?

Názvy pozic zůstávají, prozatím, ale jejich náplň zodpovědností se zásadně mění.

Všechny pozice jsou více a více ovlivněny novými technologiemi a pochopením celkového procesu a vazeb firmy od A do Z. Odborné znalosti např. HR, Obchod etc., budou muset být doplňovány nezvykle vysokou IT gramotností.

Úspěch expanzních plánů firem, které vstupují do nových oborů v souvislosti s novými IT možnostmi, je postaven na potenciálu a schopnostech zaměstnanců a leaderů. Tudíž naše dosavadní zkušenosti, které často jsou dokola užívaným a stále stejným stylem vedení, chování a rozhodování, bude spíše jen dobrou základnou pro náš nezbytný další rozvoj reflektující novou situaci.

Umění lídrů spočívá v tom, aby svou zkušenost aplikovanou v mnohaletém řízení firem spojili mnohem více se svou kreativitou a otevřeností.

Aby se méně báli a více si hráli.

V odbornostech byli více flexibilní a měli navíc velmi důležitou schopnost uskutečnit své nápady v organizaci. Úspěch leaderů, bude mnohem více záviset na umění vybírat osoby s potenciálem, to znamená, jak zajistit při náboru jeho rozpoznání a jak ho dále vhodně rozvíjet, jak vhodně rozvíjet i své schopnosti. Klíčovým bude změnit postoj k výběru, procesu náboru a lépe pracovat s evaluací potenciálu, než se držet stereotypnímu kladení otázek o chování týkající se minulosti.

Share this post
Virtual Leadership

C-SUITE LEADERSHIP PROGRAMS
WITH JULIAN BIRKINSHAW

Virtual Leadership

DISCOVER MORE
Significant management changes and predictions for 2021

MARKET MAPPING

Significant management changes and predictions for 2021

DISCOVER MORE
FREE SEMINAR

What's going on in top management?

Our regular webinar on market trends and insights into executive search.

REGISTER NOW