Inspirace a Trendy pro rok 2023 od Anderson Willinger

Máme radost a těší nás, že s Vámi již poněkolikáté můžeme sdílet naši každoroční exkluzivní studii, tentokrát o to slavnostněji při příležitosti 20 letého jubilea Anderson Willinger!

Výsledek naší exkluzivní studie pro rok 2023 najdete zde: Inspirace a trendy v náboru TOP rolí pro rok 2023_Exkluzivní studie Anderson Willinger

Dovolte nám sdílet 10 nejzajímavějších trendů:

1. CELKOVÝ NÁBOR MANAŽERSKÝCH ROLÍ POKLESL O 28 %.

2. VZKVÉTÁ NÁBOR EXEKUTIVNÍCH ŘEDITELSKÝCH ROLÍ NA ÚKOR NÁBORU ROLÍ SENIORNÍHO MANAGEMENTU.

3. KARIÉRA MNOHEM ČASTĚJI ROSTE HORIZONTÁLNĚ. V předchozích letech sedm z deseti nových ředitelů/ek bylo do nové role povýšeno. Nyní pět z nich při změně své pozice zůstává na stejné manažerské úrovni.

4. ČEŠI A ČEŠKY DOBÝVAJÍ SVĚT A ZÁPADNÍ TRHY. Navíc vstupují do významných exekutivních a ředitelských rolí v korporátních firmách, kde konkurují manažerům z celého světa.

5. NARŮSTÁ PROCENTO EXPATRIOTŮ, KTEŘÍ MÍŘÍ DO VEDENÍ SPOLEČNOSTÍ VLASTNĚNÝCH PRIVATE EQUITY A VENTURE CAPITAL.

6.DLE DAT NENÍ DOSTATEK ŽEN VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍM MANAGEMENTU. Firmy by se měly začít intenzivně věnovat a zaměřit se na podporu žen při jejich povýšení do středního a vyššího managementu, a to také v jiných rolích než jen HR. Tak je možné kultivovat diverzitu a mít více úspěšných žen v nejvyšším vedení firem.

7. ESG A ROLE ZAMĚŘENÉ NA UDRŽITELNOST SE PLNĚ ZAČLEŇUJÍ DO SENIORNÍHO NEBO EXEKUTIVNÍHO MANAGEMENTU FIREM.

8. V LOKÁLNĚ VLASTNĚNÝCH FIRMÁCH SE IT ŘEDITELÉ/KY STÁVAJÍ SOUČÁSTÍ EXEKUTIVNÍHO MANAGEMENTU.

9. I KDYŽ JE HR EXPERTNÍ ROLÍ ROKU 2022, lokálně vlastněné organizace a společnosti vlastněné PE/VC mají většinou HR stále jako součást středního managementu. Ojediněle je HR členem exekutivního managementu.

10. VE SPOLEČNOSTECH VLASTNĚNÝCH PRIVATE EQUITY A VENTURE CAPITAL SE OBJEVUJÍ NOVÉ ROLE V ŘÍDÍCÍCH FUNKCÍCH. Jednou z nich jsou role v oblasti strategie.

Share this post


DISCOVER MORE