Trendy z pohledu náboru a řízení marketingu za Q1/2023

ANDERSON WILLINGER PŘÍNÁŠÍ TRENDY Z POHLEDU NÁBORU SENIORNÍCH

MARKETINGOVÝCH ROLÍ ZA Q1/2023.

  • Dle srovnání Q1 napříč roky očekáváme, že nábor marketingových ředitelských rolí oproti roku 2022 a 2021 v tomto roce poklesne.

  • Od roku 2019 v Q1 pravidelně narůstá seniorita nových marketérů. V tomto čtvrtletí je 70 % obsazeno do TOP Managementu

  • Oproti Q1, 2022 letos o 40 % více marketérů obměnily firmy o velikosti nad 500 FTE a o 24% méně firmy o velikosti do 100 FTE.

  • Oproti předchozím prvním čtvrtletím, marketingoví ředitelé jsou letos mnohem častěji povýšeni z jiné expertní role, především digitální, 60 % avšak stále přichází s expertízou v oblasti marketingu.

TYTO A DALŠÍ TRENDY V OBLASTI MARKETINGU K NALEZENÍ NÍŽE V NOVÉ STUDII:

Share this post


DISCOVER MORE